Skip to content

Mazingira Endelevu kwa Zanzibar – Kiswahili edition

No Comments on Mazingira Endelevu kwa Zanzibar – Kiswahili edition
0 Flares 0 Flares ×

Muongozo kuhusu mazingira na maisha endelevu kwa skuli na jamii ya Zanzibar

Jifunze jinsi sote tunavyoweza kusaidia kuzilinda rasilimali zetu ambazo tunazitengemea kwa maisha endelevu ya Zanzibar

Nell Hamilton, Jokha Omar, Narriman Jiddawi, Anita Walther, Sophia Masuka, Elizabeth Godfrey na David Tanner

Mhariri: Nell Hamilton. Published by Chumbe Island Coral Park in 2011. ISBN 978-9987-9467-2-3

Click on the links below to read and / or download each section. This is the Kiswahili version – click here for English.

Front coverUtangulizi na yaliomo

Mazingira na unendelevu – Environment & sustainability

Bioanuwai – Biodiversity

Mikoko – Mangroves

Nyasi bahari – Seagrass

Miamba ya matumbawe – Coral reefs

6  Uvuvi – Fisheries

7 Uchafuzi wa mazingira – Pollution

8 Mabadaliko ya hali ya hewa – Climate change

Chukua hatua na Istilahi Jalada pili

 © 2011 Nell Hamilton / CHICOP. Kitabu hiki kinaweza kunakiliwa chote au sehemu yake, katika umbo lolote liwalo kwa matumizi ya kitaaluma yasiyokuwa ya kupata faida, bila ya kupata ruhusa mwanzo, iwapo chanzo kitatajwa. CHICOP wapelekewe nakla ya kazi ambamo kile kilichotolewa ilitumika. Chapisho hili lisiuzwe wala kutumiwa kwa madhumuni ya kibiashara. Ni marufuku kutumia taariza zilizomo ndani ya kitabu hiki kwa matangazo. 
 
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar