Skip to content

Sehemu ya 2 – Udhibiti wa takataka

0 Flares 0 Flares ×

Kurudi Sehemu ya 1 – Maelezo awali ya takataka

Download (PDF, 268KB)

See Part 2 – Waste management (including How to make your own compost) in English

Next section Sehemu ya 3 – Uchunguzi wa takataka

Kurudi yaliomo

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 StumbleUpon 0 Email -- 0 Flares ×

Primary Sidebar

Secondary Sidebar

%d bloggers like this: